środa, 08 marca 2006
Polecam książkę Stefana Wolle o NRD.

Stefan Wolle urodził się w 1950 r. w Halle. W 1971 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, skąd został po roku relegowany w powodów politycznych. Po ukończeniu studiów (1976) pracował do 1989 r. w Akademii Nauk. W 1990 r. (jeszcze w NRD) był współzałożycielem Niezależnego Związku Historyków. Początkowo interesował się średniowieczną Rosją, następnie poświęcił się badaniom nad historią najnowszą, głównie dziejami NRD. W marcu 1990 r. wspólnie z A. Mitterem wydał pierwszą książkę prezentującą raporty i rozkazy Stasi. W latach 1990-1991 pracował w Federalnym Urzędzie ds. Materiałów Służby Bezpieczeństwa Państwowego NRD (Urząd Gaucka), 1991-1996 był asystentem na Uniwersytecie Humboldta, 1998-2000 pracował naukowo w Fundacji Badań nad Dyktaturą SED; od 2002 r. jest członkiem Zespołu ds. Badań nad Państwem SED na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (Forschungsverbund SED-Staat der FU). Opublikował m.in.: "Ich liebe Euch doch alle". Befehle und Lageberichte des MfS. Januar-November 1989, Berlin 1990 (z A. Mitterem), Wladimir der Heilige, Berlin 1991, Untergang auf Raten. Unbekannte Kapitel der DDR-Geschichte, München 1993 (z A. Mitterem), Der Tag X – 17. Juni 1953, Berlin 1995 (z I.-S. Kowalczukiem i A. Mitterem), Die heile Welt der Diktatur, Berlin 1998, Roter Stern über Deutschland. Sowjetische Truppen in der DDR, Berlin 2001 (z I.-S. Kowalczukiem).

Źródło: www.wiedza.pl

Pasjonuje mnie historia NRD-DDR.

NRD państwo robotników i chłopów istniało 40 lat. Obchody czterdziestej rocznicy w 1989 roku były zarazem jej pogrzebem. Manifestanci w pobliżu Pałacu Republik skandowali "Gorbi hilf uns". 09 listopada 1989 roku o 18.57 w centrum prasowym przy ulicy Mohrenstrasse Gunter Schabowski zadał ostateczny cios panowaniu SED. Ten dzień to der Tag an dem Mauer fiel.

 

HONECKER Erich (1912-94)

polityk niem.; od 1926 czł. Komunistycznego Związku Młodzieży Niemiec, od 1929 - Komunistycznej Partii Niemiec; 1935 aresztowany za prowadzenie konspiracyjnej działalności na terenie płd. Niemiec i 1937 skazany na karę 10 lat więzienia; po wojnie przew. org. młodzieżowej FDJ (1946-55), a następnie we władzach rządzącej w NRD partii SED (1958-71 sekretarz KC SED, w tym czasie 1961 nadzorował budowę muru berlińskiego; od 1971 I sekretarz KC SED; 1976-91 sekretarz gen. SED); prowadził ortodoksyjną, niechętną wszelkim reformom, politykę wewn.; po zjednoczeniu Niemiec 1991 ukrył się w Moskwie przed czekającym go procesem; wydalony do Niemiec uzyskał ze względu na stan zdrowia (zaawansowana choroba nowotworowa) prawo wyjazdu do córki mieszkającej w Chile, gdzie zmarł.

wtorek, 07 marca 2006
Deutsche Demokratische Republik:

Godło:

Flaga:

Położenie:

Historia Niemieckiej Republiki Demokratycznej
NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA , Deutsche Demokratische Republik, NRD
państwo powstałe 7 X 1949 we wsch. Niemczech, na obszarze strefy okupacyjnej ZSRR; stol. Berlin (część wsch.); pow. 108 tys. km2; 17 mln mieszk. (1949-89); zerowy przyrost naturalny; granica zach. na Łabie z RFN, płd. z b. Czechosłowacją; ustrój formalnie demokratyczny, praktycznie dyktatura partii komunistycznej (Niem. Socjalistyczna Partia Jedności, SED), która już 1946-48 przeprowadziła na terenie strefy ZSRR nacjonalizację przemysłu, banków, środków transportu, częściową reformę rolną, ograniczoną w zasięgu denazyfikację; na mocy konstytucji SED posiadała kierowniczą rolę w państwie, gospodarka miała charakter planowy, kierowany centralistycznie (na wzór ZSRR); pierwszym prezydentem został W. Pieck, a premierem O. Grotewohl; 1949 NRD przystąpiła do RWPG, 1950 zawarła układ z Polską (tzw. Zgorzelecki), w którym uznała granicę na Odrze i Nysie za ostateczną; 1953 likwidacja sektora prywatnego, kolektywizacja wsi, organiczanie roli samorządów doprowadziły do zamieszek społ. (tzw. powstanie czerwcowe); 1956 NRD została przyjęta do Układu W-wskiego; destalinizacja miała na terenie NRD b. ograniczony charakter, co doprowadziło po śmierci W. Piecka (1960) i objęciu kierownictwa przez W. Ulbrichta do wzrostu niezadowolenia społecznego, wyrażanego m.in. nasileniem masowych ucieczek na Zachód (1949-61 wyjechało 2,3 mln osób); 12 VIII 1961 NRD zamknęła granicę z RFN i rozpoczęła budowę muru berlińskiego, izolującego Berlin Zach. i stanowiącego symbol powojennego podziału Europy; 1968 jednostki armii NRD wzięły udział w interwencji w Czechosłowacji; pod koniec lat 60. podjęto rozmowy z RFN zakończone układem podpisanym 1970 (wszedł w życie 1973) normalizującym stosunki obu państw (także z Berlinem Zach., nie traktowanym jako część RFN); wiązało się to z objęciem funkcji I sekretarza SED przez E. Honeckera; 1973 NRD i RFN zostały przyjęte do ONZ; 1975 NRD podpisała Akt Końcowy KBWE; poziom życia w NRD był stosunkowo wysoki, najwyższy z krajów tzw. demokracji ludowej; rónież jednak ucisk polityczny, dogmatyzm, ograniczanie praw obywatelskich miało tu najwyższy wymiar; kraj był przez całe lata hermetycznie izolowany, obywatelom nie wolno było wyjeżdżać na Zachód, jedynie sport wyczynowy stwarzał możliwość wyjazdu zagranicznego; 1989 na fali "pieriestrojki" i przemian w krajach Europy Wsch. przez kraj przeszła fala masowych demonstracji, zawiązały się partie opozycyjne (SPD, Nowe Forum, Demokratyczny Przełom i in.), 18 X chorujący od dawna E. Honecker został odwołany z funkcji I sekretarza SED, 9 XI obalono mur berliński, 8 XII rozpoczęła się konferencja Okrągłego Stołu z udziałem 14 partii, podczas której nowy premier H. Modrow zgłosił propozycję utworzenia wspólnoty traktatowej z RFN; 31 VIII 1990 podpisano w Berlinie traktat zjednoczeniowy; 3 X 1990 NRD przestała istnieć, przystępując do RFN; patrz też Niemcy (historia) i Republika Federalna Niemiec (zwł. po 1990).

zobacz również: CZERWCOWE POWSTANIE, CZUJKOW Wasilij I., DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK, NIEMCY, NRD, PAULUS, PIECK, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, STASI, WOLF

Źródło: Interia.pl

Niemiecka Republika Demokratyczna-hymn

Deutsche Demokratische Republik-interesuje mnie problematyka tego państwa, a zwłaszcza jego upadek w listopadzie 1989 r.-Der Tag an dem Mauer fiel. Znak rozpoznawczy to Trabant inaczej trabi.

Auferstanden aus Ruinen (niem. Powstający z ruin) - hymn Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Muzykę do niego skomponował Hanns Eisler, tekst napisał Johannes Becher, późniejszy minister edukacji NRD.

W utworze Bechera słowo "Niemcy" pada pięciokrotnie, "Niemiecka Republika Demokratyczna" - wcale. Ponadto, hymn mówi o zjednoczonej i miłującej pokój ojczyźnie. Po wybudowaniu muru berlińskiego 13 sierpnia 1961 taki tekst był nie do zaakceptowania dla kierownictwa niemieckiej partii komunistycznej. Toteż równocześnie z usunięciem słowa "Niemcy" z konstytucji NRD 7 września 1974 roku, zaprzestano śpiewania słów hymnu.

Po zjednoczeniu Niemiec, hymnem stał się dotychczasowy hymn Niemiec Zachodnich, Das Lied der Deutschen (niem. Pieśń Niemców).

Pozwól nam, powstającym z ruin
I zwróconym ku przyszłości,
służyć dobrej sprawie,
Niemcom, zjednoczonej Ojczyźnie.
Naszym celem jest pokonać starą niedolę,
I zwyciężymy ją razem,
Ponieważ musi nam się to udać,
By słońce piękniej niż kiedykolwiek
Zaświeciło nad Niemcami (bis)

Niech pokój i szczęście panuje
W Niemczech, naszej Ojczyźnie.
Cały świat oczekuje na pokój,
Który poda rękę ludowi.
Kiedy zjednoczymy się w braterstwie,
Pokonamy wrogów ludu.
Zapal światło pokoju,
By już nigdy żadna matka
Nie opłakiwała syna. (bis)

Pozwól nam orać! Pozwól nam budować,
Uczyć się i pracować jak nigdy dotąd,
A ufne w swą własną siłę,
Powstanie wolne pokolenie.
Niemiecka młodzieży, najlepsze zadanie:
Jeśli nasi ludzie zjednoczą się w tobie,
Będziesz nowym życiem Niemiec,
A słońce, piękniej niż kiedykolwiek
Zaświeci nad Niemcami. (bis)

Auferstanden aus Ruinen
und der Zukunft zugewandt,
laß uns dir zum Guten dienen,
Deutschland einig Vaterland.
Alte Not gilt es zu zwingen,
und wir zwingen sie vereint,
denn es muß uns doch gelingen,
daß die Sonne schön wie nie
über Deutschland scheint. (bis)

Glück und Friede sei beschieden
Deutschland, unserm Vaterland.
Alle Welt sehnt sich nach Frieden,
reicht den Völkern eure Hand.
Wenn wir brüderlich uns einen,
schlagen wir des Volkes Feind.
Laßt das Licht des Friedens scheinen,
daß nie eine Mutter mehr
ihren Sohn beweint. (bis)

Laßt uns pflügen! Laßt uns bauen,
lernt und schafft wie nie zuvor,
und der eignen Kraft vertrauend
steigt ein frei Geschlecht empor.
Deutsche Jugend: bestes Streben
uns'res Volks in dir vereint,
wirst du Deutschlands neues Leben,
und die Sonne schön wie nie
über Deutschland scheint. (bis)                      

poniedziałek, 16 stycznia 2006
Historie z przeszłości za Gazetą Wyborczą

kliknij tutaj

Samobójczy blamaż francuskiej floty na rysunku Jean-Louisa Chancela
Fot. Leemage / East News
poniedziałek, 09 stycznia 2006
Lubię jeździć do Szklarskiej Poręby
niedziela, 25 grudnia 2005
Lubię przebywać w schronisku na Stogu Izerskim.

Pierwszy raz byłem w nim w 1965 roku. Obecnie gospodarzami schroniska są Państwo Grażyna i Piotr Bielewiczowie. Można podziwiać tu piękne widoki.

zdjęcie  www.stogizerski.prv.pl

wtorek, 20 grudnia 2005
Lubię utwory Piotra Rubika.

Są ambitne, a on sam nie spodziewał się, że otrzyma główną nagrodę na festiwalu w Sopocie.

Źródło www.rubik.pl

Kliknij tutaj i posłuchaj

niedziela, 18 grudnia 2005
Skoki narciarskie.

Interesuję się skokami narciarskimi, kibicuję Adamowi Małyszowi. Podejrzewam, że na olimpiadzie w Turynie polscy zawodnicy nie zdobędą żadnego medalu. Po olimpiadzie rozpoczną się dyskusje, które niczego nie zmienią. Wezmą w nich udział takie autorytety sportu jak bracia Kaczyńscy czy K. Marcinkiewicz.

Adam Małysz w locie. Źródło GW.

 
1 , 2